สถานะของ TewTew - id 64514

รู้สึกไรสาระ 04 ก.พ. 61
เป็นช่างไฟไม่มีตกต่ำ...มีแต่ตกจากที่สูงอย่างเดียว555😊😛