สถานะของ piranon - id 64833

รู้สึกมั่นใจ 09 ก.พ. 61
คนที่เงียบที่สุด อาจคิดเยอะที่สุด