สถานะของ Yamrow - id 64908

รู้สึกเพ้อ 10 ก.พ. 61
โปรดจงรู้ ว่าฉันสบายดี
ที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วง