สถานะของ Duean - id 65114

รู้สึกมีความสุข 13 ก.พ. 61
คุยๆกันได้ เป็นคนอารมณ์ดี