สถานะของ Bhumi - id 65136

รู้สึกเพ้อ 13 ก.พ. 61
อยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้าง และพร้อมเดินทางไปด้วยกัน