สถานะของ Kookkig - id 65160

รู้สึกท้อแท้ 14 ก.พ. 61
ขอจงสักคนที่จิงใจ