สถานะของ Note - id 65441

รู้สึกช็อค! 18 ก.พ. 61
คนโดนเท มันก็จะ แคว้งๆ หน่อยอะนะ