สถานะของ moonook - id 65494

รู้สึกยอมแพ้ 19 ก.พ. 61
โสด...เศร้า...เหงา...เซ็ง😣😢😭