สถานะของ Chanel - id 65521

รู้สึกจะเป็นลม 20 ก.พ. 61
เพื่อนกับพี่น้อง มีเยอะแล้วค่ะ 🙅🤦