หาเพื่อน beetalk เพศเกย์ ในจังหวัดตรัง

หาเพื่อน ฟาแฟนครับ ขอที่แมนๆ ไม่สาว
เพศ:เกย์ อายุ:23
จังหวัด: ตรัง
กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
เพศ:เกย์ อายุ:22
จังหวัด: ตรัง