หาเพื่อน twitter เพศกระเทย ในจังหวัดเชียงราย

Looking for a long term relationship.
เพศ:กระเทย อายุ:42
จังหวัด: เชียงราย
#...!!~ ยินดีต้อนรับน๊ะกร๊าฟ #'' :'3
เพศ:กระเทย อายุ:22
จังหวัด: เชียงราย
หาเพื่อน หาคนที่ใช้ (^_^)
เพศ:กระเทย อายุ:25
จังหวัด: เชียงราย