สถานะของ NongKed - id 39026

รู้สึกท้อแท้ 12 ม.ค. 60
อยากมี someone กุมมือกันเดินไป >o