สถานะของ พล - id 39123

รู้สึกเศร้า 15 ม.ค. 60
โสด เหงาๆ อยากหาสาว คุยกัน